Social-Networking Anime

Tsuki ga Kirei Bluray [BD]

Genres: ,

| 12 eps | Original

Akane Mizuno and KotarĊ Azumi are two third-year middle school students who become classmates for the first time. Akane is a member of the school ...

Tsuki ga Kirei Recap Bluray [BD]

Genres: ,

| 1 eps | Original

Recap of the first six episodes of Tsuki ga Kirei.

...

Tsuki ga Kirei Special Bluray [BD]

Genres: , ,

| 1 eps | Original

A series of unaired comedic shorts released with Blu-ray and DVD boxes of Tsuki ga Kirei.

...